ВИЗУАЛИЗИРАНЕ НА ОКЕАНОГРАФСКИ ДАННИ ЗА ЧЕРНО МОРЕ С MATLAB

В това ръководство се разглеждат няколко различни начини за визуализиране на океанографски данни отнасящи се за Черно море. Естествено, изброените методи могат да бъдат приложени и за океанографски данни от други морета. Още …

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *