Черно море и вековете

Кога предисторическият човек за пръв път е достигнал този бряг и е видял синевината на морето? – Никой не знае. Археолозите определят: през старокаменната епоха. Но дали преди 10 000 години или преди 50 000 – това все още е тайна на хилядолетията. Още …

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *