Опасни животни в Черно море

Черноморската скорпена (Scorpaena porcus) изглежда доста страховито. Тя е кафеникава на цвят и има много израстъци по тялото си. Бодлите на гръбната перка както и израстъците на хрилете са снабдени с отровни шипове, които и служат за отбрана. Още …

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *