ПЪТЯТ НА КОТВАТА ПРЕЗ ВЕКОВЕТЕ

Наистина става дума за път през векове и хилядолетия. Началото му се губи някъде в мъглявините на миналото, когато човекът за пръв път се е престрашил да се качи на случайно попаднал дънер, за да прекоси някоя водна преграда, и после е лъкатушил през столетията от еднодръвката до съвременните лайнери, ще продължи и при по-нататъшното овладяване на морските простори, развивал се е и ще се развива според знанията и техническите възможности на хората. Още …

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *