Опасни животни в Черно море

Автор: Тодор Йорданов

Email: todor.iordanov@hippocampus-bg.org

В Черно море не съществуват реално опасни за човека животни, въпреки това срещата с някои видове могат да причинят неприятности, ако се отнесете невнимателно към тях. Тук са изброени някои от тези животни.

Черноморската скорпена (Scorpaena porcus) изглежда доста страховито. Тя е кафеникава на цвят и има много израстъци по тялото си. Бодлите на гръбната перка както и израстъците на хрилете са снабдени с отровни шипове, които и служат за отбрана. Тя е хищник и разполага с остри зъби, които не са опасни за човека. Достига дължина до 25 см като най-често се срещат екземпляри по около 15 см. Обитава предимно места със скалисто дъно.

Black scorpionfish

Фиг. 1 Черноморска скорпена

Морският дракон (Trachinus draco) обитава плитчините и през деня се заравя в пясъка като остават да се виждат само очите му. През нощта излиза за да търси храна. Храни се със скариди и малки рибки. Достига до 35 см дължина и тегло около 450 гр. Средната продължителност на живота му е от 3 до 5 години. Морският дракон е едно от най-опасните отровни животни в Европа. Притежава отровни жлези върху хрилните капаци и по шиповете на предната гръбна перка. Действието на отровата е много болезнено и в редки случаи дори може да бъде смъртоносно.

Greater weever

Фиг. 2 Морски дракон

Черноморската бодлива акула или още акула морско куче (Squalus acanthias) е дребна сиво-кафява акула на бели петна и с мръсно-бял корем. Тя има две гръбни перки, всяка от които е предхождана от отровно жило. Достига до 1.5 м дължина. Основната и храна е риба. Не е известно черноморска акула да е нападала човек. Предпочита по-студени води (между 7оC и 15оC) и затова не се среща на малки дълбочини през лятото. Продължителността на живота и варира от 25 до 100 години. Не представлява реална заплаха за човека.

Picked dogfish

Фиг. 3 Черноморска акула (фигурата е взета от “Атлас по зоология. Гръбначни животни”, Ц. Пешев, С. Симеонов, 1993)

Leave a Reply

Your email address will not be published.