ПЪТЯТ НА КОТВАТА ПРЕЗ ВЕКОВЕТЕ

Наистина става дума за път през векове и хилядолетия. Началото му се губи някъде в мъглявините на миналото, когато човекът за пръв път се е престрашил да се качи на случайно попаднал дънер, за да прекоси някоя водна преграда, и после е лъкатушил през столетията от еднодръвката до съвременните лайнери, …

Continue reading

Имало едно време море …

Казвам се Гердан Йорданов и се гмуркам от малък и имам преки наблюдения върху промените на Черно море още от далечната 1964 година. Лятото на същата тази година ми беше първото навлизане в подводния свят. Още …

Continue reading

Пътеводител на Черноморския Гмуркач за Начинаещи

Трудно е да се опише всичко, което може да се види под водата в Черно море, дори е трудно да се види всичко под водата, което морето ни предлага, не твърдя дори, че аз съм видял вече всичко под водата, но това което съм видял искам да го споделя с …

Continue reading

Черно море и вековете

Кога предисторическият човек за пръв път е достигнал този бряг и е видял синевината на морето? – Никой не знае. Археолозите определят: през старокаменната епоха. Но дали преди 10 000 години или преди 50 000 – това все още е тайна на хилядолетията. Още …

Continue reading

Опасни животни в Черно море

Черноморската скорпена (Scorpaena porcus) изглежда доста страховито. Тя е кафеникава на цвят и има много израстъци по тялото си. Бодлите на гръбната перка както и израстъците на хрилете са снабдени с отровни шипове, които и служат за отбрана. Още …

Continue reading

ВИЗУАЛИЗИРАНЕ НА ОКЕАНОГРАФСКИ ДАННИ ЗА ЧЕРНО МОРЕ С MATLAB

В това ръководство се разглеждат няколко различни начини за визуализиране на океанографски данни отнасящи се за Черно море. Естествено, изброените методи могат да бъдат приложени и за океанографски данни от други морета. Още …

Continue reading